Intro video Thời trang MAIN COMP với hiệu ứng Flash

0

 

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

 

Loại video: Intro

Ngành nghề: Thời trang

Dạng sản xuất: VFX

Thời gian thực hiện: 1 – 2 ngày

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!