TCV quảng cáo sản phẩm ngành thức ăn nhanh

0

 

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

 

Loại video: TVC quảng cáo

Ngành nghề: Dịch vụ ăn uống

Dạng sản xuất: 2D

Thời gian thực hiện: 1 – 2 ngày

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!