Video giới thiệu sự kiện với hiệu ứng VFX ấn tượng

0

 

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

 

Loại video: Video sự kiện

Ngành nghề: Tự do

Dạng sản xuất: VFX

Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!