Video hướng dẫn nấu ăn sử dụng hiệu ứng VFX

0

 

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

 

Loại video: Video sản phẩm

Ngành nghề: Dịch vụ

Dạng sản xuất: VFX, 3D

Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!