Video quảng cáo bánh mì bằng hiệu ứng chuyển động Animation

0

 

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

 

Loại video: Video sản phẩm

Ngành nghề: Dịch vụ ăn uống

Dạng sản xuất: Animation

Thời gian thực hiện: 1 – 2 ngày

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!