Video quảng cáo Bộ sưu tập thời trang dạng Infographic

0

 

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

 

Loại video: Video thương hiệu, video sản phẩm

Ngành nghề: Thời trang

Dạng sản xuất: Infographic

Thời gian thực hiện: 1 – 2 ngày

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!