Video quảng cáo BTS Thời trang Xuân – Hè 2018

0

 

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

 

Loại video: Video sản phẩm

Ngành nghề: Thời trang

Dạng sản xuất: Infographic

Thời gian thực hiện: 1 – 2 ngày

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!